Jiří Dolejš Security Systems

Jiří Dolejš Security Systems (JDSS)

Firma Jiří Dolejš Security Systems (JDSS) nabízí bezpečnostní poradenství pro organizace i jednotlivce, zejména v oblasti fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, ochrany osob, metodiky utajovaných informací a bezpečnostní politiky. Poskytuje také konzultace v oboru bezpečnosti práce. Kromě toho se zaměřuje na testování reálného zabezpečení objektů, během kterého zjišťuje jejich odolnost proti vloupání, teroristickému útoku, úniku chráněných dat, požáru apod.

 

Všichni pracovníci JDSS mají dlouholetou zkušenost v bezpečnostní problematice, a to ze státního i soukromého sektoru. Podíleli se na zabezpečení řady objektů (významných administrativních budov, přehrad, hradů a zámků, úřadů) i na bezpečnostní organizaci akcí, například politických mítinků.

 

V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, disponují pracovníci a poradci JDSS osvědčením Národního bezpečnostního úřadu pro styk s utajovanými informacemi až do stupně Tajné.

 

Hlavní bezpečnostní konzultant Jiří Dolejš již téměř dvacet let úzce spolupracuje s Útvarem rychlého nasazení Policie České republiky při nácviku řešení různých krizových situací na rozličných objektech na území celé České republiky. Jako bezpečnostní expert nebo manažer pracoval Jiří Dolejš například na Ministerstvu zemědělství ČR, v Národním památkovém ústavu nebo v Českém rozhlase. V současné době je samostatným bezpečnostním poradcem.

 

Poradci JDSS mají zkušenosti s prováděním bezpečnostních opatření při různých summitech ministrů v rámci Evropské unie.

 

Zajímají Vás příklady konkrétní spolupráce? Přečtěte si rubriku Příběhy z praxe, nebo rovnou kontaktujte JIŘÍ DOLEJŠ SECURITY SYSTEMS.